Index ¦ Archives ¦ RSS

nah, ma kellett ilyen 2sec

Estimated read time: 1 minutes

nah, ma kellett ilyen 2sec alatt gyorsan megosztani:
iptables -A FORWARD -i eth0 -o ppp0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
celnak megfelel

© Miklos Vajna. Built using Pelican. Theme by Giulio Fidente on github.