Index ¦ Archives ¦ RSS

1984

Estimated read time: 1 minutes

egyik kedvenc reszletem:

"A naplót O'Brien számára - O'Briennek írja; olyasmi volt ez, mint valami véget nem ér? levél, amelyet soha senki sem fog elolvasni, mégis egy bizonyos személyhez íródik, s ez a tény adja sajátos színezetét.

A Párt azt kívánja, hogy tagadjuk meg a szemünk és fülünk révén szerzett tapasztalást. Ez végs?, leglényegesebb parancsa. Winston elbátortalanodott, ha a vele szemben álló irtózatos er?re gondolt; arra a könnyedségre, amellyel bármelyik pártértelmiségi legy?zhetné ?t, ha vitára kerülne a sor; a ravasz érvekre, amelyeket ? nem lenne képes megérteni, s még kevésbé tudna felelni rájuk. És mégis neki van igaza! Azoknak nincs igazuk, és neki igaza van. A nyilvánvaló, egyszer? és igaz dolgokat kell megvédenie. A maguktól értet?d? dolgok igazak, ehhez kell ragaszkodnia!"

© Miklos Vajna. Built using Pelican. Theme by Giulio Fidente on github.